Home > İSLAM > İslam’ın beş şartı

İslam’ın beş şartı

İslamın beş şartı nelerdir ? Kelime-şehadet, , , , . İslam’ın beş önemli amelleri.

 

Kelime-i şehâdet (شهادتان)

İslam inancında Allah(cc)’tan başka ilah olmadığı ve Hz.Muhammed’in(sav) de O’nun kulu ve elçisi beyani olan ibaredir.

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.” şeklinde telaffuz edilir.
Ben şehadet ederim ki, Allah’tan(cc) başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed(sav) O’nun kulu ve resulüdür.
Kelime-i Şehâdet getirmek İslam’ın beş şartından birincisidir.
Arapçada la ve illa kelimelerinin kullanım şekline göre, ilk bölüm “Hiçbir ilah yoktur, sadece Allah(cc) vardır.” şeklinde de tanımlanmaktadır.

Namaz kılmak (صلاة)

İslam’ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadet.
Kur’an’da günün belli vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması ifadesi bulunur.
Kur’an’a göre namaz Allah’ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim’e öğretilen bir ibadet şeklidir.

Zekât vermek (اَلزَكَاة)

İslam’da maddi durumu iyi olan herkesin , fakir ve ihtiyaç(muhtaç) kimselere, her yıl vermesi gereken sadakadır.Maddi durumu iyi olmayanlar zekat vermek zorunda değildir.

Oruç tutmak

Hicri takvimin dokuncu ayında yani Ramazan ayında bütün Müslümanların sabah namazından akşam namazına kadar olan süreç içerisinde; yemeyi,içmeyi ve şehevi arzulardan uzaklaşarak oruç tutmalıdır.
Oruç tutmaktaki maksat ; sabır,şükür ve nefs terbiyesidir.

Hacca gitmek (الحج)

İslamın şartlarından beşincisi hacca gitmektir. Müslümanlar hac mevsiminde, dünyanın dört bir tarafından Mekke’ye gelirler.

 

Leave a Reply